Mensen met een vraag over de toegang tot medische hulpverlening kunnen informatie en advies krijgen. Een medewerker van stichting GIL is wekelijks op donderdagochtend  van 10 tot 11  uur aanwezig in het gebouw van Diaconaal Centrum De Bakkerij,  Oude Rijn 44a te Leiden.


Belangrijke adressen:

Onverzekerbare vreemdelingen die medische hulp zoeken, kunnen zich wenden tot: Stichting De Fabel van de Illegaal, Middelstegracht 36 a, 2312 TX Leiden.                          Tel. (071) 512 76 19        www.defabel.eu


Apotheek Centraal  levert op recept medicatie aan onverzekerbare vreemdelingen. Adres:  Breestraat  74 te Leiden. tel  nr 071-5120552.


Zorgaanbieders die vragen hebben over hulpverlening aan illegalen kunnen deze per e-mail: stichting.gil@planet.nl  voorleggen. Voor dringende zaken is telefonisch overleg  mogelijk met  Abel Boels, huisarts;  tel  06-53361912


Vragen met  betrekking  tot zwangerschap  en bevalling: Verloskundigen praktijk Merenwijk.  Tel: 06-28255485 / 071-5898078l; info@vp-merenwijk.nl      Website:    www.vp-merenwijk.nl


SUN Stichting Urgente Noden http://sunleiden.nl/  Op SUN Leiden is een beroep te doen door hulpverleners/organisaties die mensen helpen, en waar met een financiële bijdrage deze begeleiding als een opstap uit de problemen leidt. Het kan nodig zijn voor een bril, rolstoel, etc., soms de fysiotherapeut of tandarts. Iedere aanvraag wordt bekeken aan de hand van de gegeven informatie en niet alle aanvragen kan SUN Leiden toekennen.


Dokters van de Wereld: gevestigd  in Amsterdam, maar zet zich wereldwijd in om medische hulp te bieden aan kansarme mensen: https://doktersvandewereld.org


Pharos: landelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van de gezondheid van vluchtelingen en nieuwkomers: www.pharos.nl


Lampion, Landelijk informatie- en adviespunt over zorg aan illegalen:  www.lampion.info


Huisarts-migrant.nl: Huisartsen met veel ervaring met migrantenpatiënten stelden de onderwerpen vast en deskundige auteurs schreven de teksten. Pharos ontwikkelde en onderhoudt deze website in nauwe afstemming met NHG en LHV. http://www.huisarts-migrant.nl/


Tolkendienst:  Het vertaalbureau Concorde voert de tolkendiensten uit voor asielzoekers. Concorde te bereiken via telefoonnummer  020-8202892  (www.concorde.nl