Donaties zijn zeer welkom


De Stichting GIL  is onafhankelijk en  ontvangt geen subsidies. Alle medewerkenden van de Stichtimg  Gil zijn vrijwiligers en doen hun werk  onbezoldigd. Om  het  belangrijke werk ten behoeve van onverzekerbare  vreemdelingen te  kunnen blijjven  doen, is  uw  donatie van harte  welkom!

Het IBAN nummer is NL 74 INGB 0006 8636 44 ten name van Stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden te Leiden.

De stichting GIL  is een Algemeen Nut  Beogende Instelling (ANBI). Verdere  informatie vindt  u  hier.


In 2019 ontvingen  wij  een  donatie van onder andere het H.L. Druckerfonds