!!Het lustrum symposium op 12  mei 2020 is afgelast!!


In verband met de maatregelen in  het  kader van de  bestrijding  van de Covid-19 pandemie wordt  het symposium ter gelegenheid  van het 25  jarig  bestaan van de Stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden uitgesteld tot een nader  te bepalen datum.