Welkom op de website van de Stichting GIL


Ongedocumenteerde vreemdelingen (vroeger noemde men hen "illegalen")  zijn een heel  kwetsbare groep  mensen. Ze kunnen zich  niet  inschrijven als ingezeten van Nederland, kunnen  geen legale arbeid verrichten en hebben  geen  mogelijkheid zich bij een zorgverzekering in  te schrijven. Als ze ziek  worden, hebben ze nauwelijks  toegang tot onze  gezondheidszorg.

In 1995  richtten twee Leidse huisartsen, Maria van den Muysenbergh en Kea Fogelberg, de Stichting Gezondheidszorg Illegalen (GIL) op.

De stichting heeft de volgende statutaire doelstelling:" het voor illegaal in Leiden verblijvende personen met  gezondheidsklachten bereikbaar maken van de voor  hen benodigde gezondheidszorgdiensten en -voorzieningen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords".

Wanneer u  als hulpverlener, die werkzaam is voor  ongedocumenteerde vreemdelingen, infomatie behoeft, die  u  behulpzaam kan zijn bij  het  verlenen van zorg aan deze kwetsbare patënten, kan deze website heel  nuttig zijn.laatst bijgewerkt op 24  april 2022