Informatie
Gezondheidszorg
Ongedocumenteerde
Vreemdelingen 

transLOGO2.png

Omdat niemand illegaal is en iedereen recht heeft op gezondsheidszorg

De Stichting GIL heeft als doel de gezondheidszorg voor personen zonder een geldige verblijfsstatus  toegankelijk(er) te  maken.

Zorgverleners die werkzaam zijn in de de GGD regio Hollands Midden kunnen op deze website alle informatie vinden om de gezondheidszorg ook voor ongedocumenteerde mensen bereikbaar te maken en te houden.

Wanneer u als vreemdeling zonder geldige verblijfspapieren hulp in de regio Hollands Midden nodig heeft, kunt u terecht bij de Fabel van de Illegaal. Medewerkers van de Fabel kunnen u helpen bij het vinden van de juiste zorgverleners.

Ongedocumenteerde vreemdelingen (vroeger noemde men hen "illegalen")  zijn een heel kwetsbare groep mensen. Ze kunnen zich niet inschrijven als ingezeten van Nederland, kunnen  geen legale arbeid verrichten en hebben geen mogelijkheid zich bij een zorgverzekering in te schrijven. Als ze ziek  worden, hebben ze nauwelijks toegang tot onze gezondheidszorg.

Binnen onze gezondheidszorg zijn er veel barrières, (on)mogelijkheden, regelingen en instanties waar zorgverleners die te maken krijgen met ongedocumenteerden mee geconfronteerd worden.

We hopen dat de informatie  op deze website van nut zal zijn voor  allen die zorg  verlenen aan kwetsbare mensen zonder geldige  verblijfspapieren.