top of page

Regelgeving
& hulporganisaties

transLOGO2.png

Alle informatie bij het verlenen van zorg aan onverzekerden

Vergoeding

Het CAK is belast met de uitvoering van de regeling Zorg voor Onverzekerbare vreemdelingen en zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van bijdragen aan zorgverleners die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan uitgeprocedeerde asielzoekers en onverzekerbare vreemdelingen. Alleen behandelingen die zijn opgenomen in het basispakket worden (deels) vergoed.

Meer weten over de uitvoering van deze regeling?

Specifieke zorgverlening

Administratie en doorverwijzingen

Ziekenhuizen in de Leidse regio

Afhalen medicijnen in regio Leiden met eigen bijdrage

Hoe te factureren en extra mogelijkheden

Vergoeding, facturatie en extra mogelijkheden

Administratie en hoe door te verwijzen.

Lees meer >

Vergoeding aanvragen bij CAK

bottom of page