top of page

Gezondheidszorg
voor iedereen

Alle informatie bij het verlenen van zorg aan onverzekerden

Specialistische zorg


Zowel het Alrijne Ziekenhuis als het LUMC zijn gecontracteerd als ziekenhuizen in de Leidse regio, waar onverzekerbare vreemdelingen naar kunnen worden verwezen.
 

Heeft uw ziekenhuis geen contract met het CAK, dan kan het ziekenhuis alleen een bijdrage krijgen voor verleende
spoedeisende hulp. De vergoeding van het CAK bedraagt 80% van de oninbare vordering.
Als de zorg zwangerschap en bevalling betreft, is de vergoeding 100%.

Meer informatie over verloskundige- en kraamhulp >

Extra informatie?

Heeft u meer informatie over specialistische zorg aan ongedocumenteerden? Wij plaatsen dit graag op onze website om anderen te informeren.

Contact
bottom of page