top of page

Gezondheidszorg
voor iedereen

Alle informatie bij het verlenen van zorg aan onverzekerden

Tandartsen

Komt een ongedocumenteerde patiënt bij de tandarts...

Inleiding.
De beroepseed brengt met zich mee dat elke hulpvraag serieus genomen moet worden. In de grondwet staat dat ieder mens die zich bevindt op Nederlands grondgebied recht op medische hulp heeft. Als arts of tandarts handelt u, wanneer u wordt geconfronteerd met een hulpvraag  van een ongedocumenteerde patiënt niet anders dan bij elke andere passant, een logé van uw patiënt of een toerist.

 

Vergoeding.

Medische zorg aan ongedocumenteerden wordt  onder  bepaalde omstandigheden vergoedt via een regeling van het CAK.

 Het CAK vergoedt tandheelkundige zorg aan ongedocumenteerden voor zover de zorg medisch noodzakelijk is en dit onder de basis-verzekering  valt.

Voor de tandarts betekent dit dat er een bijdrage van het CAK verkregen kan worden voor:

  • Patënten jonger dan 18 jaar

  • Volledig uitneembare prothesen

  • Bijzonder tandheelkunde (tumoren etc.)


Verwijzen naar andere hulpverlening, bijvoorbeeld naar een apotheek of een kaakchirurg.

Wanneer een patiënt een medicijn nodig heeft, geef dan het advies dat hij of zij met het recept naar een  gecontracteerde apotheek  gaat: dit is Leiden de apotheek Centraal,  Breestraat 74 te Leiden, telefoon nummer 071-5120552. Waneer specialistische zorg door een kaakchirurg noodzakelijk is, kunt u de patiënt verwijzen naar een specialist in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp of het LUMC in Leiden. Deze twee ziekenhuizen zijn gecontracteerd voor  planbare zorg  aan de doelgroep. Vergoeding van specialistische zorg vindt plaats  via  een regeling die door  het CAK uitgevoerd wordt.

 

De factuur
Uw factuur, zoals opgesteld voor een NONI/passant verzendt u naar het CAK met daarbij het ingevulde aanvraagformulier.

Klik hier om het formulier te downloaden van de website.

U dient de patiënt te vragen of hij/zij (een deel) zelf kan betalen; de praktijk leert dat dit zelden het geval is. U moet een verklaring ondertekenen, waarin staat :
In een persoonlijk gesprek met de vreemdeling is, naar beste weten, het volgende vastgesteld:
1. het betreft een vreemdeling als bedoeld in artikel 122a van de
zorgverzekeringswet;
2. de vreemdeling heeft niet de mogelijkheid om zich voor de kosten van de zorg te verzekeren;
3. de kosten van de verleende zorg kunnen niet (volledig) op de vreemdeling verhaald worden.


Extra mogelijkheden om de hulpverlening te faciliteren:
Aanvraag vergoeding bij SUN, Stichting Urgente Noden
Op SUN Leiden is een beroep te doen door hulpverleners die mensen helpen, en waar met een financiële bijdrage deze begeleiding als een opstap uit de problemen leidt. Het kan nodig zijn voor een bril, rolstoel, etc., soms de fysiotherapeut of tandarts. Iedere aanvraag wordt bekeken aan de hand van de informatie, die door u als behandelaar wordt gegeven.
Uw aanvraagformulier kunt u downloaden op de website. Zie voor nadere informatie : www.sunleiden.nl

 

Tandartsen Smelt, Schoemaker en Scheren.

Voor Mondzorg hebben de tandartsen CJ Smelt, J.Schoemaker en BWJ Scheren zich beschikbaar gesteld.

Dit geldt voor een proef-periode van 01 mei tot 01 augustus 2024.

Afspraken kunnen worden gemaakt 

-  via een GIL - of COOL-medewerker in de Bakkerij, 

-  via de huisartsen-spreekuren op de Bakkerij bij dr R. van Leeuwen, dr I. Osinga en dr J. Verhagen.

bottom of page